Procesy Sprzedaży

Proces sprzedaży, który nie jest przewidywalny i powtarzalny nie jest procesem.

Przyjmując duży stopień uogólnienia można zdefiniować trzy fazy procesu sprzedaży:

 1. Znalezienie klienta
 2. Pozyskanie klienta
 3. Kontraktacja

Tworzą one podstawowy workflow, który jest oczywisty. Nie jest natomiast oczywiste, jakie aktywności zostaną zastosowane dla realizacji celów w każdej z faz. Zauważymy, że specyfika branży, sektora, produktu lub firmy może determinować dobór aktywności.


Spójrzmy na fazę „ZNALEZIENIE KLIENTA”:

 • Duża firma oferująca produkty ubezpieczeniowe kupuje bazę danych i zleca telemarketing,
 • Agent ubezpieczeniowy buduje kontakty przez polecenia,
 • Dystrybutor produktów chemii gospodarczej ma sieć przedstawicieli jeżdżących co tydzień wg ustalanych tras i odwiedzających sklepy i lokalne hurtownie,
 • Firma informatyczna organizuje nieodpłatne seminaria szkoleniowe,
 • Firma szkoleniowa wysyła swoją ofertę drogą email marketingu.

Czy wybrane aktywności są najbardziej skuteczne?


Realizacja fazy „POZYSKANIE KLIENTA” bywa bardzo zróżnicowana:

 • Firma A uważa, że kluczem do sukcesu jest rozpoznanie potrzeb klienta,
 • Handlowcy firmy B twierdzą, że sukces w sprzedaży zależy od osobistych relacji,
 • Przedstawiciele firmy C są przekonani, że na rynku wygrywa tylko najniższa cena,
 • Menedżer sprzedaży w firmie D uważa, że liczba spotkań z nowymi klientami przełoży się na wartość kontraktacji,
 • Kierownictwo firmy E zainwestowało w sklep internetowy, aby ułatwić klientom zakupy, wierząc, że to zwiększy sprzedaż.


A gdyby zastosować inne aktywności, jaki dałoby to efekt?

Czynnikiem decydującym o sukcesie jest dobór  – właściwie dobranych, czyli takich, które działają – aktywności sprzedażowych i zbudowanie z nich procesu sprzedaży. Ważnym aspektem są kompetencje zespołu sprzedażowego, które wspierają właściwe aktywności sprzedażowe.


Naszą kompetencją jest: 

 • Diagnoza i analiza procesów sprzedaży,
 • Zdefiniowanie cech procesu sprzedaży i ocena ich wpływu na skuteczność działu handlowego,
 • Modelowanie procesów sprzedaży i ich optymalizacja,
 • Wdrożenie procesu sprzedaży w organizacji.


Korzyści dla klienta są następujące:

 • Proces budowany jest na mocnych stronach zespołu sprzedażowego, co wzmacnia motywację do działania,
 • Klient wdraża dostosowane do swojej specyfiki elementy sprawdzonych metodyk sprzedaży,
 • Następuje rozwój kompetencji sprzedażowych zespołu handlowego,
 • Prognoza sprzedaży staje się przewidywalna,
 • Zespół sprzedażowy osiąga lepsze wyniki.

Realizowane przez nas wdrożenie procesu sprzedaży wykorzystuje unikalną platformę edukacyjno-biznesową SalesCoach oraz program wsparcia wdrożeniowego dla klienta w okresie trzech miesięcy. Gwarantuje to ciągłość wdrożenia, zwiększa jego skuteczność i znacząco redukuje koszty związane z wdrożeniem.