Comarch ERP E-pracownik

Comarch ERP e-Pracownik to nowa aplikacja Comarch do zarządzania
czasem pracy i urlopami, współpracująca z modułem Płace i Kadry
zarówno w Comarch ERP Optima, jak i Comarch ERP XL.

Z aplikacji Comarch ERP e-Pracownik można korzystać na komputerze, latopie, tablecie czy smartfonie. Program dynamicznie dopasowuje się do rozmiaru ekranu urządzenia, na którym jest wyświetlany.

Comarch ERP e-Pracownik to:

 • rejestracja nieobecności – planowanie
  i zatwierdzanie urlopów wypoczynkowych,
 • funkcja e-nieobecności – czyli możliwość odnotowania przez pracownika nieobecności
  o charakterze ogólnym, która po dostarczeniu odpowiednich dokumentów zostanie zmieniona
  z poziomu programu Comarch ERP Optima na np. zwolnienie chorobowe,
 • planowanie i potwierdzanie wyjazdów służbowych (delegacje),
 • powiadomienie mailowe o zaplanowaniu urlopu, e-nieobecności i delegacji oraz o ich zatwierdzeniu,
 • dostęp do przygotowanych w Comarch ERP Optima wydruków, np. kwitków wypłat, PIT-ów,
 • operacje związane z czasem pracy pracownika – odnotowania rzeczywistego czasu pracy według kalendarza, zestawienia lub obecności,
 • osobisty pulpit każdego pracownika,
 • plan pracy w układzie 7 i 5- dniowym – możliwość ustalenia planu poprzez kopiowanie, wklejanie lub edycję zaznaczonych dni z weryfikacją 11-godzinnej przerwy w pracy oraz wolnej niedzieli w okresie 4 tygodni,
 • lista pracowników wraz z ich danymi personalnymi,
 • lista kwalifikacji pracowników z możliwością ich edycji,
 • limity urlopowe oraz lista wszystkich nieobecności pracowników,
 • dostęp do ewidencji umów cywilnoprawnych,
 • funkcje związane z zarządzaniem:
  • lista użytkowników z informacją o stanie ich konta,
  • uprawnienia pozwalające na przydzielanie dostępu do poszczególnych funkcji w aplikacji,
  • struktura podległościowa firmy zsynchronizowana z Comarch ERP Optima.

Comarch ERP e-Pracownik – pulpit główny

Zalety Comarch ERP e-Pracownik:

 • interfejs dynamicznie dopasowujący się do rozmiaru ekranu komputera, tableta czy smartfona,
 • pracownicy – możliwość wyszukiwania oraz filtrowania pracowników w oparciu o grupy:
  • wszyscy podwładni,
  • bezpośredni podwładni,
  • wszyscy pracownicy,
 • plan pracy – możliwość edycji pojedynczego dnia lub kilku dni,
 • urlopy – możliwość zgłaszania i zatwierdzania urlopów,
 • delegacje – możliwość zgłaszania i zatwierdzania delegacji,
 • e-nieobecność – możliwość odnotowania informacji o dowolnej nieobecności pracownika,
 • umowy cywilnoprawne – dostęp do aplikacji również dla osób, z którymi zostały zawarte m.in. umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • potwierdzenia mailowe związane z wprowadzeniem i zatwierdzeniem urlopu czy delegacji.
Comarch ERP e-Pracownik

Comarch ERP e-Pracownik – Plan pracy

Comarch ERP e-Pracownik został wybrany przez biuro podróży Neckermann Polska
przeczytaj news »

Uzyskaj dostęp do wersji demonstracyjnej Comarch ERP e-Pracownik