Oferta oprogramowania

Wdrażamy dostosowane do klienta, optymalne procesy sprzedaży i zapewniamy pożądany poziom kompetencji działów sprzedaży.

Jak wygląda współczesny rynek z perspektywy działu sprzedaży? Rośnie konkurencja, zmieniają się zachowania i oczekiwania klientów, uzyskanie zamówienia staje się coraz trudniejsze,
a kierownictwo wymaga ciągłego wzrostu efektywności i skuteczności działania. Skuteczność pracy działu handlowego mierzona jest dwoma wskaźnikami:

 • Wiarygodnością prognozy sprzedaży, oraz
 • Poziomem realizacji planu sprzedaży.

Spełnienie rosnących oczekiwań możliwe jest poprzez:

 • Dopracowanie i wdrożenie właściwego modelu procesu sprzedaży, który będzie maksymalnie wykorzystywał rzeczywisty potencjał sprzedażowy firmy,
 • Wysokie i adekwatne do potrzeb kompetencje sprzedażowe działu handlowego,
 • Wdrożenie zarządzania sprzedażą zawierającego system wczesnego ostrzegania oraz system prognozowania.

Mamy świadomość skali wyzwań, przed którymi stają działy handlowe firm. Specjalizujemy się
w złożonych procesach sprzedaży oraz obsłudze sprzedażowej kluczowych klientów.

Dostarczamy usługi, dzięki którym nasi klienci osiągają skuteczność pracy działu sprzedaży
i ponadprzeciętne wyniki sprzedażowe.

__

Oferujemy:

 • Diagnozę i analizę procesów sprzedaży;
 • Definiowanie cech procesu sprzedaży i ich wpływu na skuteczność działu handlowego;
 • Modelowanie procesów sprzedaży i ich optymalizację;
 • System SalesCoach – wdrożenie platformy edukacyjno-rozwojowej wraz z system eksperckim, wczesnego ostrzegania oraz prognozowania dla działów handlowych;
 • Szkolenia w zakresie kompetencji sprzedażowych – stacjonarne oraz internetowe, np.
  • Nawiązywanie relacji z klientemSukces
  • Budowanie potrzeb klienta
  • Kreowanie wartości dla klienta
  • Radzenie sobie z obiekcjami
  • Negocjacje
  • Obrona przed manipulacją
 • Warsztaty skutecznej sprzedaży;
 • Coaching menedżerów sprzedaży;
 • Coaching zespołów sprzedażowych;
 • Doradztwo w zakresie wzrostu skuteczności działań sprzedażowych.